لوازم خانگی تولیپس

خود اظهاری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

خوداظهاری استاندارد توسط تولیدکنندگان الزامی می‌شود

admin
معاون سازمان ملی استاندارد از تدوین مدل «اظهاریه انطباق استانداردسازی فرآورده‌ها» در کشور خبر داد و گفت: این طرح در مجلس مصوب شده و در