لوازم خانگی تولیپس

دادستانی کره جنوبی

اخبار لوازم خانگی

چینی ها به دنبال سرقت اطلاعات مربوط به نمایشگرهای سامسونگ

admin
9 نفر در کره جنوبی به اتهام فروش اطلاعات محرمانه از نمایشگرهای سامسونگ به شرکت های چینی فعال در این حوزه فراخوانده شدند.