لوازم خانگی تولیپس

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

افزایش 30 درصدی قیمت مواد اولیه لوازم خانگی

admin
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: امروز تولیدکننده به هیچ عنوان قادر به فعالیت نیست و دولت نیز سیاست روشنی را برای رفع مشکلات اعلام نمی‌کند.