لوازم خانگی تولیپس

دبیر کل صنایع لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی

رسانه ی ملی و شهرداری ها در راستای معرفی کالا گام بردارند

admin
هم اکنون تمامی بیلبوردهای شهرداری در اختیار چند برند خارجی است که هزینه تبلیغات برای این برندهای هیچ معنایی ندارد.صدا و سیما و همچنین شهرداری