لوازم خانگی تولیپس

دسترسی به اینترنت

سایر خبرها

آمریکا رئیس اینترنت نیست که اینترنت ایران را قطع کند

admin
وزیر ارتباطات با بیان اینکه آمریکا رئیس اینترنت نیست که اینترنت ایران را قطع کند، گفت: جای نگرانی برای قطع شدن اینترنت ایران نیست.