لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

زائران اربعین

سایر خبرها

اختصاص ارز مسافرتی به زائران اربعین دردسرساز شد

admin
در حالی که اقدام و تدارک دیرهنگام برای اختصاص ارز مسافرتی به زائران اربعین موجب سرگردانی زوار در مرزها شده ، برخی توصیه می کنند