سالگرد تاسیس ال کا ایران

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی صدای تولیدتان خواهیم ماند…

    سه سال پیش بود که دستهایمان خواست از شما بنویسد از شما که همه ی ماجرا بودید. آنقدر راحت می شد فهمید که تنها باید تا انتهای این مسیر را رفت که حتی به گفتن دوباره اش به زبانی دیگر احتیاجی نبود.

    admin
    6 سال قبل