سامسونگ ایرانی

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی تولید سامسونگ ایرانی یک افتخار است

    ال کا ایران : رئیس انجمن لوازم خانگی ایراندر حاشیه بازدید از کارخانه سام الکترونیک گفت: نگاه ما به توسعه اقتصادی کشور باید توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی باشد. در بطن این بحث استفاده از ابزارهای مورد نیاز تولید، اشتغال و استفاده از تکنولوژی مطرح می گردد.

    admin
    8 سال قبل