لوازم خانگی تولیپس

سیل زدگان لرستان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

توزیع ۳ هزار بسته لوازم خانگی بین سیل زدگان لرستان

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، گروه اجتماعی مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به توجه این اداره کل