لوازم خانگی تولیپس

شبکه اینترنت

سایر خبرها فناوری

به وای‌فای‌های عمومی متصل نشوید!

admin
خرابکارانی هستند که در شبکه‌های اینترنت عمومی، مانند وای‌فای‌های عمومی، مشغول دزدیدن بسته‌های شبکه هستند. به همین دلیل لازم است حتی‌المقدور از وصل شدن به