لوازم خانگی تولیپس

شبکه 5G

فناوری

برنامه‌های محرمانه‌ای برای برقراری شبکه 5G داریم!

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بعد از آنکه مدیرعامل تی‌موبایل، شرکت مخابراتی ورایزن را به بی‌برنامگی درخصوص برقراری شبکه
فناوری

شرکت مخابراتی Three از راه اندازی شبکه 5G در انگلیس خبر داد

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، شرکت مخابراتی Three انگلیس از راه اندازی شبکه 5G از آگوست با پشتیبانی از