لوازم خانگی تولیپس

شرایط بخشش معوقه بانکی تولیدکندگان

سایر خبرها

بانک مرکزی شرایط بخشش معوقه بانکی تولیدکنندگان را اعلام کرد

admin
بانک مرکزی با هدف تشویق تولیدکنندگان برای تسویه طلب خود به شبکه بانکی شرایط بخشش معوقه های بانکی طبق قانون بودجه 1397 کل کشور را