لوازم خانگی تولیپس

شرکت اندیشه نگار پارس

اخبار لوازم خانگی فناوری لوازم خانگی ایرانی

ورود شرکت اندیشه نگار پارس به حوزه اینترنت اشیاء

admin
اینترنت اشیاء چند سالی است که در صنایع مختلف جای خود را باز کرده است، بیشترین کاربرد آن‌هم در لوازم‌خانگی و خودروهاست. بانکداری هم حوزه‌ای