لوازم خانگی تولیپس

شرکت خارجی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نیمی از بازار لوازم خانگی کشور به شرکت های خارجی واگذار شده است

admin
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن استان مرکزی با بیان اینکه ۵۰ درصد سهم بازار لوازم خانگی کشور را به شرکت های خارجی واگذار کرده ایم