لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

شرکت خارجی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نیمی از بازار لوازم خانگی کشور به شرکت های خارجی واگذار شده است

admin
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن استان مرکزی با بیان اینکه ۵۰ درصد سهم بازار لوازم خانگی کشور را به شرکت های خارجی واگذار کرده ایم