لوازم خانگی تولیپس

شرکت لنووو

اخبار لوازم خانگی فناوری لوازم خانگی خارجی

با نمایشگر هوشمند جدید در مورد هر چیزی صحبت کنید

admin
شرکت لنووو با همکاری گوگل نمایشگر هوشمندی عرضه کرده که قادر به دریافت و درک انواع فرامین صوتی است. البته این نمایشگر برای پخش موسیقی