لوازم خانگی تولیپس

شرکت لوازم خانگی آزمایش

اخبار لوازم خانگی گزارش و گفتگو لوازم خانگی ایرانی

ادعای رسانه های غربی شانتاژ خبری است

admin
طی چند روز گذشته رسانه های غربی طی انتشار خبری، مدعی تعطیلی کارخانه بزرگ آزمایش شدند و به نقل از مدیرکل دفتر صنایع فلزی و