لوازم خانگی تولیپس

شرکت های پتروشیمی

سایر خبرها

میزان عرضه ارز شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما چقدر است؟

admin
شرکت‌های پتروشیمی که یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری برای کشور هستند موظفند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ ارزی که نرخ