لوازم خانگی تولیپس

شرکت پارس

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

برای تامین بخشی از نیازهای حاضریم تا به صورت سه شیفت لوازم خانگی تولید کنیم

admin
یک شرکت تولید لوازم خانگی داخلی با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت اعلام کرد: در صورت حمایت از این شرکت برای تامین بخشی از نیازهای