لوازم خانگی تولیپس

شرکت چینی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

روابط استراتژیک ایران و چین/ چینی ها به فکر سرمایه گذاری باشند

admin
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: شرکت های چینی زمانی می توانند در روابط با ایران موفق باشند که در ایران، سرمایه گذاری