لوازم خانگی تولیپس

شرکتB&W

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

همکاری فیلیپس با B&W و ارتقا سیستم های صوتی تلویزیون

admin
شرکت فیلیپس همکاری خودرا به منظور معرفی یک استاندارد جدید برای سیستم صوتی تلویزیون با شرکت B&W آغاز کرد که نخستین نتایج این همکاری را