لوازم خانگی تولیپس

شناسنامه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

حلقه مبارزه با قاچاق کالا تنگ تر می شود

admin
در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار