لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

شناسنامه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

حلقه مبارزه با قاچاق کالا تنگ تر می شود

admin
در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار