لوازم خانگی تولیپس

شهرستان آبیک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تایید احتکار انبار لوازم خانگی در شهرستان آبیک

admin
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک گفت: صحت و سقم احتکار انبار میلیاردی لوازم خانگی کشف شده در شهرستان آبیک در دست بررسی قرار دارد.