لوازم خانگی تولیپس

شهرک های صنعتی ایران

سایر خبرها

بازگشت ۱۸۹۶ واحد تعطیل شده به چرخه تولید

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از بازگشت ۱۸۹۶ واحد تعطیل