لوازم خانگی تولیپس

صادرات کالاهای وارداتی

اخبار لوازم خانگی

ممنوعیت صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

admin
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع است، گفت: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از