لوازم خانگی تولیپس

صادرات کولر آبی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کولر آبی در صدر صادرات لوازم خانگی

admin
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، کولر آبی را در صدر صادرات لوازم خانگی دانست که علاوه بر بازار عراق و افغانستان به آفریقا هم راه