لوازم خانگی تولیپس

صادق یونسلو

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نصب لوازم کاهنده مصرف آب الزامی می شود

admin
یونسلو گفت: با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و نظام مهندسی برای اصلاح مبحث ساختمان اقدام کردیم تا مصرف در تاسیسات آب کنترل شود که این