لوازم خانگی تولیپس

صدور ضمانت نامه

سایر خبرها

صدور ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک الکترونیکی شد

admin
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: در راستای پیاده سازی اهداف توسعه دولت الکترونیک، تسهیل سازی و شفاف سازی ارائه