لوازم خانگی تولیپس

صلاحیت شریعتمداری

سایر خبرها

بررسی دقیقی درباره صلاحیت شریعتمداری برای پست وزیر کار انجام نشده

admin
یک نماینده مجلس با اشاره به سوالات و ابهامات مجلس درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار، گفت: اگر ایشان معتقد است که نباید مسئولیت