لوازم خانگی تولیپس

صنایع اتاق بازرگانی ایران

سایر خبرها

بایستی ارتباط خوبی بین وزارت صمت با اتاق بازرگانی وجود داشته باشد

admin
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: اولویت کاری وزیر جدید صمت باید رفع مشکلات ناپایداری در قوانین و وجود قوانین مزاحم با بهره‌گیری از