لوازم خانگی تولیپس

صنعت فرش کاشان

سایر خبرها

رئیس جمهور کارگروه ویژه صنعت فرش ماشینی کاشان تشکیل دهد

admin
نماینده مردم کاشان با اشاره به مشکلات صنعت فرش کاشان در حوزه تامین مواد اولیه خطاب به رئیس جمهور گفت: در خصوص صنعت فرش ماشینی