لوازم خانگی تولیپس

صنعت لوازم الکترونیکی آلمان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

گام بزرگ صنعت لوازم الکترونیکی آلمان در سال 2017

admin
بنا به گزارشات اخیر بخش بین المللی انجمن Zvei، صنعت لوازم الکترونیکی آلمان با رشد 2.4 درصد در سال 2017، به موفقیت بزرگی دست یافته