لوازم خانگی تولیپس

صنعت لوازم خانگی ژاپن

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

سرنوشت ناخوشایند غول های لوازم خانگی ژاپن

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، صنایع ژاپنی که در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کردند و بازار بسیاری از کشور از