لوازم خانگی تولیپس

صنعت نساجی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

قاچاق، درد مشترک دو صنعت اشتغالزای کشور

admin
صنعت نساجی و لوازم خانگی به عنوان صنایع اشتغال زا سهم بزرگی در اشتغال بیش از 300 هزار نفر دارند که در حال حاضر قاچاق