لوازم خانگی تولیپس

صنعت گیم

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

سرعت شگفت‌انگیز رشد ایران در صنعت گیم/فرهنگ آمریکا دیگر غالب نیست

admin
ال کا ایران : مدیرعامل رویداد جهانی گیم‌کانکشن فرانسه ضمن تشریح شرایط حاکم بر بازار جهانی بازی‌های رایانه‌ای بر پتانسیل بالای ایران برای ورود به