لوازم خانگی تولیپس

صنف دستگاه های مخابراتی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

گوشی های همراه فاقد برگ سبز کالای قاچاق است

admin
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران برخی ابراز نظرها درباره جمع نکردن گوشی های همراه فاقد برگ سبز را برخلاف