لوازم خانگی تولیپس

طراحی البسه هوشمند

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

ذخیره رمز عبور گوشی و رایانه در لباس !

admin
با طراحی البسه هوشمند، دیگر نیازی به حفظ کردن کلمات عبور رایانه و گوشی خود ندارید. پوشاک مذکور نیازی به باتری هم ندارند و استفاده