لوازم خانگی تولیپس

طرح ملی لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طرح ملی لوازم خانگی در حال بررسی است / بعد از خودرو نوبت به لوازم خانگی رسید

نفیسه رحیمی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،  طرح ملی لوازم خانگی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال