لوازم خانگی تولیپس

طرح کارت خرید اعتباری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طرح کارت خرید اعتباری راهکار درستی نبوده است

admin
ال کا ایران : رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: طرح اعطای کارت خرید اشتباه بوده و قرار بود این طرح از طریق اصناف اجرایی شود