لوازم خانگی تولیپس

ظرفیت تولید لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ظرفیت های ایجاد شده در صنعت لوازم خانگی ایران پس از انقلاب

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، صنعت لوازم خانگی ایران پس از انقلاب روزهای پر فرازو نشیبی را سپری کرد.