لوازم خانگی تولیپس

ظروف فلزی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

شرایط تولید ظروف فلزی آشپزخانه مطلوب نیست

admin
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: در حال حاضر شرایط تولید در تمامی شاخه های صنعتی بالاخص تولید ظروف فلزی آشپزخانه مطلوب به