لوازم خانگی تولیپس

ظریف

سایر خبرها

نقش صنعت در شرایط فعلی کشور بسیار حائز اهمیت است/ دنیا باید به ایران احترام بگذارد

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، جایگاه صنعت در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است ما در برابر فشار کوتاه