لوازم خانگی تولیپس

عایق بندی ساختمان

سایر خبرها

مصرف 50 درصدی انرژی در بخش ساختمان، خانگی و اداری

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، به گفته کارشناسان تقریبا بیش از ۵۰ درصد انرژی کشور در بخش ساختمان، در بخش