لوازم خانگی تولیپس

عبدالحسین عباسی

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

کاهش نرخ ارز بی تاثیر در بازار مبل

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، عباسی گفت: باوجود کاهش نرخ ارز، اما قیمت مبلمان از لحاظ هزینه تولید تغییری نداشته
اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

افزایش ۳۰ درصدی قیمت مبلمان با افزایش مولفه‌های تولید

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با بیان اینکه مبلمان از سبد خانوار‌ها حذف شده
اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

بازار مبل نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افت کرده است

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،عباسی درباره بازار مبلمان اظهار کرد: بازار مبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد