لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

علی کرمی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

علی کرمی مدیرعامل مادیران شد

بهنام وحیدی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، با انتخاب اعضای هیئت مدیره علی کرمی به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع مادیران منصوب