فرش شفقی تبریز

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی بهترین برند فرش ایرانی

    از دیرباز فرش ایرانی در کنار دیگر هنرها چون شعرو ادب پارسی، معماری و صنایع دستی ایران، به عنوان نمادی از این کشور بوده است. فرش یک ستون محکم در صادرات ایران بوده و باوجود تقلیدهایی که از بافندگان این کشور صورت گرفته اما فرهنگی مختص به ما می باشد.

    admin
    7 سال قبل