لوازم خانگی تولیپس

محمدمهدی نهاوندی

سایر خبرها

تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: با توجه به محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات،