مدیریت صدور مجوز

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی مدیریت صدور مجوز برنامه‌های اندروید

    بهترین راه برای ایمن ماندن در برابر مجوزهای برنامه های کاربردی، رد درخواست آنها نیست، بلکه باید با نگاه به نوع کارکرد برنامه، علت درخواست مجوز را بررسی کرد، تا در صورت صحیح بودن علت درخواست، مجوز مورد نیاز به آن داده شود.

    admin
    8 سال قبل