لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هروس ابراهیمی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

استقبال غایبان ایران پلاست از تهران پلاست 2016

admin
هروس ابراهیمی عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری که از اعضای انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند هم به شمار می رود گفت: