لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

همکاری با بیمارستان ها

سایر خبرها

تعلیق برنامه همکاری فیسبوک با بیمارستان‌ها پس از رسوایی بزرگ

admin
شرکت فیس بوک در تلاش بود تا بتواند با همکاری با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی روند تشخیص و درمان کاربرانش را تسریع کند اما پس