لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هود آشپزخانه فابر

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

حضور موفق فابر در نمایشگاه 2018 KBIS

admin
فابر از سال 1955 در زمینه ی تولید هود های آشپزخانه فعالیت می کندو با حضور در نمایشگاه KBIS 2018، توجه رسانه ها و بازدیدکنندگان